Nervinklämning

Nervinklämming (mortons metatarsalgi) så pressas metatarsalbenen (skelettben i framfoten) ihop kan en mellanliggande nerv komma i kläm med smärta som följd. Genom att använda en bred sko samt fotbädd med främre pelott lindras/förebyggs problemen. Pelotten gör så att valvformen på metatarsalbenen bibehålls. Detta medför att avståndet mellan benen ökar och på så sätt minskas trycket på nerven. Nervinklämning i framfoten orsakas ofta av ett nedsänkt främre fotvalv. 

Kontakta oss för att få hjälp med utprovning av skor och inlägg med pelott.