Fotledstukning

Fotledsstukning

När man stukar foten påverkas ledbanden mellan underben och fot. I samband med skadan uppstår oftast en svullnad på grund av blödning i de skadade ledbanden. Svullnaden ger inskränkt rörlighet och smärta som kan göra det svårt att belasta foten. De skadade ledbanden gör foten instabil samt försämrar koordinationen, vilket medför ökad risk att stuka foten på nytt. 
För att återfå full funktion i fotleden är det därför viktigt att träna såväl rörlighet och styrka som koordination. Det har visat sig att med rätt genomförd behandling och träning får cirka 80-90 % helt återställd funktion i fotleden. Är skadan endast några dagar gammal skall man utföra övningarna försiktigt och med låg kraft. Uppstår kvarstående smärta eller svullnad, avvakta med träningen till svullnaden och smärtan minskat. Kontakta läkare eller sjukgymnast för att få ett träningsprogram.

Ortosbehandling

Fotortos som stödjer det skadade ledbandet. Kontakta oss för behandling och mer information finns under ortosbehandling.