Hallux valgus

Fotledsstukning

Vinkling i stortåns grundled (hallux valgus) är relativt vanligt förekommande. Orsaken till problemet är okänt. Även skovalet har betydelse för tillståndets utveckling. Ytterligare en trolig bidragande orsak till hallux valgus är en felvinkling av foten (överpronation). Genom att hindra denna rörelse kan hallux valgus förebyggas och dess utveckling förhindras. Detta kan göras med skoinlägg som är uppbyggda på insidan (medialt). Produkter som motverkar pronation. 
En inflammation kan uppkomma på ledens utsida på grund av ett ökat tryck från skon. Denna "knöl" är ofta smärtsam. Används läderskor kan området avlastas genom att lästa ut extra utrymme över inflammationen.
Hallux valgus leder ofta till nedsjunket främre fotvalv. För att avlasta"trampdynan" och stödja det främre valvet bör därför inlägg med en främre pelott användas. Inlägg med pelott kan skjuta fram operation genom minska på felställning och smärta.
Kontakta oss för att få rätt hjälp med hallux valgus.