Rygg

Korsetter

Det finns olika typer av mjuka korsetter; tyg och resår eller en kombination. Resårkorsetter finns vanligtvis färdiga i ett antal storlekar. Dessa är lämpliga vid tillfälliga ryggproblem. Kraftigare tygkorsett används när man behöver ett något kraftigare stöd eller när de färdigsydda resårkorsetterna inte passar kroppens form.
Det är avgörande för funktionen att använda en korsett som är rätt utprovad med avseende på lordos (svank), form och storlek. För att uppnå optimal passform anpassas tygkorsetten individuellt av oss. Denna typ av korsett används exempelvis vid kotkompression, neurologiska sjukdomar som påverkar muskelfunktionen och efter ryggoperation.

Lättare ryggbesvär

Vid rygginsufficiens eller lättare ryggbesvär är symptomen ofta trötthet, stelhet, svaghet och eventuellt smärta från nedre delen av ryggen. Symptomen kan pågå under några veckor, varvade med besvärsfria perioder. För ett långsiktigt resultat ska ryggens muskler stärkas genom sjukgymnastiska övningar.
Vid ryggsmärta kan, omedvetet, omkringliggande muskler bli anspända. Detta medför att man känner sig spänd, smärtan blir värre. Lyckas man slappna av kan denna smärtspiral brytas och musklerna åter tränas. Genom användning av lämplig korsett ökas möjligheten för ryggen att slappna av. Man vågar återigen börja använda sin rygg.
I de flesta fall kan besvär lindras genom rörelse och motion. Långsiktigt är det farligt att vara inaktiv, eftersom man blir svagare samtidigt som smärtan riskerar att öka. Smärtan påverkar närliggande muskler så att dessa blir spända och man får ökade besvär. Långpromenader, gärna i skog och mark, ger en bra träning för ryggen eller så kan du exempelvis prova med att simma eller cykla. Det viktiga är att vara aktiv.
Kontaka sjukgymnast eller läkare för vidare information.