Överbelastningsskador

De flesta sjukdomar har tydlig och klar orsak, däremot är överbelastningsskador i de flesta fall svårt att hitta en exakt orsak till. Därför utför vi alltid en grundlig undersökning för att hitta grundorsaken till problemet. Viktigt att inte enbart behandla skade området. Mest drabbade är idrottsaktiva personer. En del skador är yrkesrelaterade och därför kan betraktas som arbetsskador.
En av de vanligaste orsakerna till överbelastningsskador är fel inställning i foten. En pronation överdriven inåtvikning av foten kan ge överbelastnings-/smärttillstånd i fot, knä och höft men även i ländrygg.
Ett pronationsfel kan åtgärdas med formgjutna fotbäddar (fotinlägg) som stöder foten. Detta ger ökad komfort, avlastning och minskad trötthetskänsla i ben och rygg.
Vi utför alltid en noggran analys av sitt löpsteg.