Undersökning & analys

Vi följer den Ortopedtekniska processen

Genom en grundlig behandlingsanalys enligt den Ortopedtekniska processen så finner vi svaret. Vi utför en grundlig undersökning för att hitta ursprungsproblematiken till skadan och smärtan.

Analys av foten

Vi börjar alltid med en undersökning och genomgång av dina ev. problem i rörelseapparat och fot. Vi använder oss bland annat av en spegellåda för att se hur du belastar fötterna stillastående.Vi kompletterar detta med en videofilmad belastningsanalys på gång/löpband.Vi analyserar inspelningen i slowmotion för att se hur kroppen beter sig under rörelse och belastning, och för att hitta eventuella avvikelser.

Löp- och gånganalys

Genom en löp- och gånganalys kan man identifiera om någon rörelse i foten på något sätt ge kan ge upphov till besvär från fot, knä, höft eller rygg. Belastning och rörelsen i foten påverkar alla leder i kroppen. Under analysen tittar vi på gång- och löpsteget under hela förloppet, från isättning till frånskjut. Om det förekommer en alltför stor pronations- eller supinationsrörelse kan vi se det. Vid behandling av till exempel överdriven pronation kan vi jämföra före och efter inlägg.