Vanliga frågor

Vanliga frågor fot
Måste man ha remiss för att komma till er?

Nej till oss är du välkommen även utan remiss. Kontakta oss för att boka tid. De kan hjälpa dig med exempelvis skoråd, löp- och gånganalys eller individuellt tillverkade skoinlägg och ortoser.

Jag väldigt ont och tror att jag har fått hälsporre, hur kan ni hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med avlastande individuellt utformade inlägg(fotbäddar). Dessutom kan det vara bra att se över hur dina skor fungerar ihop med inläggen. Kontakta oss för att boka en tid till några av våra specialister på detta.
Läs mer om hälsporre här.
Mot slutet av arbetsdagen blir jag trött och öm i fötterna, vad ska jag göra?
Då kan det hjälpa med ett par avlastande inlägg som stödjer upp under hålfoten.
Min dotter faller in med fötterna, bör hon skaffa inlägg?
Om din dotter inte har några övriga besvär med fötterna och är med på skolidrotten och övriga fritidsaktiviteter så behöver hon inte skaffa inlägg. Att falla in med fötterna eller att vara "plattfot" behöver inte innebära några framtida problem. Om man däremot faller in (pronerar) med fötterna och har ONT samtidigt kan det vara aktuellt med inlägg. Ibland kan det vara bra att besöka en läkare samt sjukgymnast för att utesluta andra diagnoser.  

Vanliga frågor knä
Måste man ha remiss för att komma till er?

Nej till oss är du välkommen även utan remiss.
Vad kan jag göra för att slippa min benhinnesmärta som är ett stort problem?
Benhinnesmärtan kan bero på många olika saker som t.ex. hastigt ökad träningsmängd , hårda underlag eller en pronationsrörelse i foten. Börja med att vila några veckor. Om smärtan beror på en pronation i foten kan ett korrigerande inlägg hjälpa.

Jag får ont i knät vid aktivitet, Vad kan jag göra?

Smärta i knät kan bero på en mängd olika saker. Vid lättare besvär kan en värmande och stödjande knäortos hjälpa. Dessa kan du köpa i de flesta av våra väntrum och butiker. Om smärtan beror på en förslitning så kan en ortos som avlastar den förslitna sidan användas.
Kontakta oss för mer information om hur du går tillväga för att få en sådan ortos.

Läs mer om
knäortoser och knäartos
Ibland kan det vara bra att kontakta läkare eller sjukgymnast för att få en diagnos innnan ni kontaktar oss för utprovning utav knäortos.

Jag har fått en kraftig smärta på utsidan av knäet - löparknä. Vad kan man göra?

Löpare kan få besvär och smärta ifrån iliotibialbandet i anslutning till laterala femurepikondylen (löparknä). Senan som rör sig på utsidan av knäleden kan i vissa fall bli inflammerad och irriterad vilket leder till problem och smärta dvs. löparknä. Löparknä uppstår om man springer med foten i viss grad av pronation eller att tågrundleden vrider knäet utåt i avveckling utav löpsteget.

Min son får ont i framsidan av knäet kan han behöva knäortos?

Din son kan ha något som kallas hopparknä som är vanligt om är aktiva inom sporter med mycket hopp, vändningar. Dessa kan ibland drabbas av smärta på framsidan av knäet. Denna smärta sitter till skillnad från löparknä ofta mitt under knäskålen. Detta kallas hopparknä och beror på en överbelastad knäskålssena som kan vara väldigt smärtsamt.

Vad ingår i en gång- och löpanalys?
Vi försöker se om någon rörelse i foten kan på något sätt ge upphov till besvär från fot, knä, höft eller rygg. Vi tittar på gång- och löpsteget under hela cykeln, från isättning till frånskjut. Om det förekommer en alltför stor pronations- eller supinationsrörelse kan vi se det. Vi tittar även på framfotsbelastningen.

Vanliga frågor rygg

Måste man ha remiss för att komma till er?
Nej till oss är du välkommen även utan remiss.
Ibland får jag ryggont, ska jag använda korsett?   
Vid ryggsmärta kan omkringliggande muskler bli anspända. Detta medför att man känner sig spänd och smärtan blir värre. Om man slappnar av kan denna smärtspiral brytas och musklerna åter tränas. Genom användning av lämplig korsett ökas möjligheten för ryggen att slappna av. Genom att använda korsett kan man vara aktiv och möjlighet att bygga bålstabiliteten.

Finns det någon typ av korsett för gravida med foglossning och smärta?

Ja vi har olika typer av mamma bälten (SI-bälten) som kan stabilisera och smärtlindra vid foglossning. För att minska rörelsen i fogarna kan en typ av låg korsett (SI-bälte) användas. Syftet med denna är att hålla skelettdelarna så fixerade och stabiliserade som möjligt, och genom detta minska obehaget och smärta.

Vanliga frågor arm och hand

Måste man ha remiss för att komma till er?
Nej till oss är du välkommen även utan remiss.
Jag tror jag har fått tennisarmbåge, vad ska jag göra?
Håll armen rörlig men undvik att överanstränga den med tunga arbetsmoment och montona rörelser handledsrörelser som ger ökade besvär. Lätt träning och töjning har visat sig minska värk samt påskynda läkning av besvären. Du kan använda ett epicondylitspänne som ändrar dragriktningen i den aktuella senan för minska smärtan. Ibland kan man behöva en handledsortos för att minska på rörelsen av handleden som kan vara orsaken till problemet.

Kan jag köpa handledsortoser hos er?
Ja vi har ett sortiment av enklare handledsortoser som du kan komma till oss för att prova ut. Kontakta oss för vidare information