Smärta i hälsenan

Smärta över hälsenan kan vara orsakad av en mängd olika anledningar och är vanligt i tonåren. Vanligtvis är det en inflammation, antingen i senan eller i någon närliggande struktur. Det kan även vara så att en liten del av senan har gått av. Typiska symptom är morgonstelhet och gångsättnings-smärtor. Man bör korrigera av utlösande faktorer som felställningar av foten med lämpliga skoinlägg.
För att minska belastningen i hälsenan, och på så sätt minska smärtan kan hälkilar användas i skorna. Sjukgymnastik rekommenderas för rätt rehabiliteringsträning. Använd dessa enbart en begränsad tid, tills det att smärtan avtar.
Kontakta oss för att hitta rätt hjälp.
Läs mer om hälseneinflammation på FASS hemsida här.