Löpanalys

Löp- och gånganalys

Genom en löp- och gånganalys kan man upptäcka om någon rörelse i foten på något sätt kan ge upphov till besvär från fot, knä, höft eller rygg. Belastning och rörelsen i foten påverkar alla leder i kroppen. Under analysen tittar vi på gång- och löpsteget under hela förloppet, från isättning till frånskjut. Om det förekommer en alltför stor pronations- eller supinationsrörelse kan vi se det. Vi tittar även på avvecklingen i framfoten och tar hänsyn till detta i avgjutningen. Framfots biomekniken är väldigt viktigt och vanlig orsak till löparknä. Viktigt att tillåta det naturliga rörelsemönstret i foten och därför enbart behandla felställningar. Vid behandling av till exempel överdriven pronation kan vi jämföra före och efter inlägg.
Du ska springa eller gå utefter dina egna villkor. Vi hjälper dig att, efter undersökning, att välja rätt skor och utrustning och ge dig bästa tänkbara förutsättningar för din löpning. Oavsett vilken nivå du befinner dig på – nybörjare eller elit – så behandlas du alltid med samma respekt och engagemang.
Varje gång du springer så tar du tusentals steg. Med tiden blir det hundratusentals. Som du förstår är det viktigt att belastningen blir rätt för att maximera upplevelsen och undvika skador.

Dartfish

Dartfish, ett komplett system för gång och löpanalys!

Vi kan med det avancerade analyssystemet Dartfish göra en komplett undersökning och se hur din fot rör sig när du går eller springer. Med videoutrustning och Dartfishsystemet kan vi spela in en sekvens när du går/springer på vårt löpband. På så sätt kan vi se skillnaden på steget med och utan inlägg samt hur det ser ut med nya skor och gamla skor.
Med vår kompetens och Dartfishsystemet kan vi ge dig en vägledning om vilka skor som passar just dig och om du eventuellt behöver extra stöd i form av skoinlägg.

Rörelsemönster

Vi har stor erfarenhet av att analysera rörelsemönster. Genom att grundligt studera rörelsemönstret kan man ofta hitta grundorsaken till smärt och skadeproblematiken.

Dartfish