Knä

Knäortoser

Vid knäproblematik och när inte kroppens naturliga stabilisatorer (ledband, muskler och senor) fungerar, kan knäleden göras mer stabil med hjälp av ett yttre stöd, ortos. Förutom att ortosen ger ett yttre stöd påminner den hela tiden om skadans existens och då tar man det automatiskt lite lugnare. 

Knäartros 

Knäledens insida (medialt) drabbas oftare än dess utsida (lateralt) och kan oftast beskrivas som en molnande smärta. En vanlig deformitet vid knäartros är varusställda knäleder, hjulbenthet. Det finns knäortoser som syftar till att minska trycket över knäts mediala broskyta, och på så sätt minska smärtan och förslitning. Det går även att påverka knäts belastning genom specialgjorda skoinlägg. Genom en förhöjning lateralt på inlägget, kan insidan av knät avlastas. Vi följer självklart riklinjerna efter de senaste studierna och har gjort många lyckade behandlingar.
Kontakta oss för utprovning av knäortoser och inlägg.

Artros

Medför att broskytorna i en led bryts ner. Ledbrosket i en led har till uppgift att minimera slitage och friktion samt att jämt fördela belastning till underliggande ben. Vid artros är det ledytornas brosklager som i första hand bryts ner och förslits. I ett senare skede av sjukdomen kan förändringar av benvävnaden uppkomma. Vanlig debutålder för atros är 55-60 år. Sjukdomen delas in i primär och sekundär atros.
Primär artros
Orsaken till denna form är okänd. Den är vanligast hos kvinnor samt personer med diabetes.

Sekundär artros

Härstammar från någon tidigare i livet uppkommen trauma eller sjukdom t.ex. fraktur genom en ledyta, ledbandsskada eller urledvridning (luxation). Normalt uppkommer inte artrossymptom och problem förrän 10-30 år efter skadan. Andra orsaker till sekundär atros är infektion och reumatoid atrit.